7th June 2021

6/12 Make trust your priority

ENG | SVK

6th of 12 SMART New Year´s Resolutions for Caring Leaders in 2021 is 

Make trust your priority

Probably not everything will go as you would like from the beginning. No difficulties are insurmountable, slow down and listen. Be OPEN-MINDED (Learn & Lead Principle 5).

“In the ear of fake news, deep fakes, data breaches and unfair use of personal data, trust and transparency are gaining importance and value. The next year will bring yet another surge in concern ever the way our data is being used, so brands must prove they can be trusted with our behavioural, contextual and emotional data if they are going to survive,” says Professor Steven Van Belleghem, an expert in customer focus in the digital world and author of Customer The Day After Tomorrow.

If applied in school settings, we need to learn to trust our team and let them unleash the potential in our children. The environment in schools must change to inspire both the staff and their children to explore the world around them. “Today we educate learners for tomorrow in schools from yesterday,“ says Professor Gabriela Lojova from Comenius University in Bratislava, Slovakia and also the author of Let´s teach languages more effectively: A Learner-centred Approach. She urges teachers to become facilitators of a teaching-learning process happening in their classroom and personalize whatever the subject is. They need to show real interest in their students´/pupils´ needs and address them with respect and love.

6 z 12 moderných predsavzatí pre nových lídrov v roku 2021: Dôverujte druhým

6 z 12 moderných predsavzatí pre nových lídrov v roku 2021:

Dôverujte druhým

Možno nie všetko pôjde hneď tak, ako si by si si predstavoval/a. Ak narazíš na prekážky, spomaľ a počúvaj. BUĎ OTVORENÝ/-Á (5. princíp Learn & Lead).

„V časoch falošných správ, hlbokých lží, porušovania dát a neférového používania osobných údajov, budú dôvera a transparentnosť stále dôležitejšie a hodnotnejšie …obchodné značky, ktoré budú chcieť prežiť, budú musieť dokázať, že narábajú s našimi údajmi o správaní, kontexte a emóciách správne,” hovorí profesor Steven Van Belleghem, expert na zameranie sa na zákazníkov v digitálnom svete a autor knihy Customer The Day After Tomorrow 10 Top predsavzatiach pre lídrov v roku 2020 od Saly Percy.

Keď tento prístup aplikujeme do prostredia vzdelávania, musíme sa naučiť dôverovať nášmu tímu a nechať ich rozvinúť potenciál našich detí. Prostredie na školách sa musí zmeniť tak, aby inšpirovalo tak samotný pedagogický zbor, ako aj ich deti, objavovať svet navôkol. „Dnes vzdelávame žiakov pre budúcnosť v školách z minulosti,” hovorí profesorka Gabriela Lojová z Univerzity Komenského v Bratislave a tiež autorka knihy Učme cudzí jazyk efektívnejšie: Prístup zameraný na žiaka. Nabáda učiteľov k tomu, aby sa stali fasilitátormi, ktorí umožňujú rozvinúť výchovno-vzdelávací proces v triede a personalizujú svoje učivo, nezávisle na tom, aký predmet učia. Učitelia potrebujú ukázať svoj skutočný záujem o potreby svojich žiakov/študentov a osloviť ich s rešpektom a láskou.

„Ako môžete dovoliť svojmu tímu rásť a stať sa kompetentnými v organizácii, ktorá podporuje seba rozvoj? Ako sa môže stať manažér učiteľom a inšpirovať druhých k tomu, aby sa učili jeden od druhého? Pre manažéra je pri procese transformácie pracovného prostredia rozhodujúca dôvera,” tvrdí Valerie Demange, HR manažérka v PSA Groupe Slovakia.

Čítaj viac